Zoek
Sluit dit zoekvak.

Wat is uniek aan de IK BEN LICHT Reis?

* Kennis en informatie vanuit en over de Nieuwe Tijd die we zijn ingegaan.
* Bewustzijn over en vanuit het 3-6-9 Bewustzijn = Eenheidsbewustzijn
* Energie Anatomieleer vanuit 12 chakra’s
* Verlichtingsprogramma in 12 stappen
* Persoonlijk proces door Aanzetten Lichtveld (Hoger Zelf)
* Aanzetten van Healing en Readingvaardigheden

De Nieuwe Tijd

Is de Tijd die we zijn ingegaan sinds de Mayakalender ophield en we een nieuwe cyclus van 25.920 jaar zijn ingegaan. Dit betekent een grote transitie van de mens van een 3D ervaring naar een 13D ervaring. De oude mens ziet zichzelf als een mens, dat een lichaam heeft als voertuig van emoties en gedachten. De Nieuwe mens Ervaart zichzelf als een Energetisch wezen, een geïncarneerde ziel, die zichzelf in menselijke vorm op aarde komt Ervaren vanuit een 13 dimensionaal chakrasysteem.

Het 3-6-9 Bewustzijn

Het 3-6-9 Bewustzijn is een geestelijke expansie die we maken door in verbinding te zijn met het grotere geheel. Het 3 Bewustzijn is de Ervaring die we hebben, het 6 Bewustzijn is de conclusie die we over de Ervaring hebben en het 9 Bewustzijn is het begrip over beiden die ons in Liefde en stromende Energie houdt. Er zijn meerdere termen voor te gebruiken: Dicht/Half Open/Open is ook kloppend. Kind/Volwassen/Bron geeft de verhoudingen misschien nog wel het duidelijkst aan. We houden 3-6-9 aan, omdat Energie, zoals Nikola Tesla ook ontdekte, vanuit de heilige geometrie, de sleutel van het universum is.

12 chakra’s

Chakra’s zijn de Energiecentra waardoor Bewustzijn zichzelf in een fysieke vorm kan Ervaren. Het Verlichte Bewustzijn kan 12 chakra’s Ervaren. Het 13e chakra is dat wat Alles Ervaart. Chakra’s zijn trillingslagen, zg velden in Hertz frequenties die we als we deze Bewust Zijn, kunnen reguleren. Energie stuurt onze gedachten en gevoelens aan. Ook sturen onze gedachten en gevoelens Energie aan. Deze twee stromen van zenden en ontvangen worden we in onszelf Bewust, waarmee we de narcist (dat wat we in onszelf opblazen) – codepender (dat wat we in onszelf klein maken) dynamiek in onszelf kunnen helen. Hiermee komen onze yin- en yangkant, de donkerte en het Licht, de vrouwelijke en mannelijke polariteiten van onze Energie, met elkaar in balans.

Verlichtingsprogramma in 12 stappen

Verlichting betekent dat de illusie van de programmeringen en conditioneringen zijn losgelaten en dat we ons verbonden voelen in Eenheid.
Door een maand lang af te stemmen op de vier hoofdchakra’s:

  1. Lichaams Ervaringslaag WIE BEN IK
  2. Emotioneel/seksueel/Creatieve Ervaringslaag WAT HEB IK NODIG
  3. Ego/overlevings Ervaringslaag WAT DOE IK
  4. Liefde Ervaringslaag WAT VERLANG/BETEKEN IK

vanuit de drie Bewustzijnslagen, worden de trillingsvelden geopend, geactiveerd en geincorpereerd. Hierdoor ontstaat een Pranisch, Tantrisch, Overvloeds- en EenheidsBewustzijn. Dit is de Energetische constitutie van de Nieuwe Mens.

Persoonlijk proces door Aanzetten Lichtveld (Hoger Zelf)

Zoals diep leren ademen als je te oppervlakkig ademt dagelijkse oefening heeft om te kunnen veranderen, zo kan Bewustzijn alleen daar heen gaan als je het op dagelijkse basis daar brengt. Door iedere dag ons Hoger Zelf te activeren voelen we ons meer verbonden met het grotere geheel en brengen we ons Eenheidsbewustzijn op gang.
Vanuit het 3-6-9 Bewustzijn leven vergt oefening van het vaak activeren als we niet vanuit onze overlevingsreflexen, angst of slachtofferschap willen leven. Door onze persoonlijke processen vanuit het Hoger Zelf aan te vliegen blijven we gefocust op het verlangen van onze ziel die hier gekomen is om het verschil te maken en kunnen we beter met onze verwondingen en kwetsuren omgaan.

Aanzetten van Healing- en Readingvaardigheden

Energie Bewust Zijn, in jezelf en in anderen, is onze oorspronkelijke natuur die we direct terug krijgen op het moment dat we bereid zijn onze beperkende overtuigingen los te laten. Healing is Bewust zijn van wat Energie is en hoe Energie zich gedraagt en daar vanuit contact maken, met je stem en met je handen. Reading is je als een antenne afstemmen op de radiogolf van de ander en daar vanuit informatie lezen. Reading-en Healingvaardigheden zijn eigenlijk geen vaardigheden omdat ze tot onze oorspronkelijke natuur behoren. Het is feitelijk het je terug herinneren van de skills die bij ons horen maar waarvan we aangeleerd hebben gekregen dat ze geen waarde hebben. Je Energie Bewust Zijn terugkrijgen en er 100% op kunnen vertrouwen betekent een transformatie voor het leven.

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.