Zoek
Sluit dit zoekvak.

Waar ben jij?

Eén van de grootste verschillen tussen de Oude Tijd en de Nieuwe Tijd is de verschuiving vanuit de egoperceptie (EGO= Emoties/Gedachten/Overtuigingen)naar de ervaring vanuit Eenheidsbewustzijn. In de Oude Tijd ervaren we de wereld vanuit ik EN jij.

Vanuit de Nieuwe Tijd ervaren we de wereld vanuit Ik BEN jij.
Dat is een 180 graden verschil.

In de Oude Tijd houden we de ander verantwoordelijk voor ons ongenoegen:
Doordat jíj́ dit en dat doet, voel ik me zo, ben ik er zo aan toe.
Ik heb een conflict met jou, of ik ben in conflict met jou. Jij bent de reden van het conflict, daardoor voel ik me nu zo.

In de Nieuwe Tijd kijken we alleen naar onszelf en zien we de buitenwereld als een afspiegeling van onze innerlijke wereld.

Dat betekent dat we alleen naar onszelf kijken, als er iets gebeurt wat we als oncomfortabel of zelfs pijnlijk ervaren.
We voelen een conflict binnen onszelf, dat in relatie tot de ander is ontstaan. Dat is een heel ander standpunt. Geeft een andere perceptie, vereist een andere benadering.

Veel mensen denken dat binnen spiritualiteit, healing of Lichtwerk het oncomfortabele er niet mag zijn, dat het negatieve daar niet thuishoort.
Waarom dit niet klopt heeft een hele duidelijke fysiologische reden.

Onze chakra’s zijn onze ervaringsspectra. Het menselijk Energetisch anatomisch mechanisme waardoor we ervaren.

Ervaring is Bewustzijn in menselijke vorm.
Door de werking van de chakra’s. Dat is hoe Energie werkt.

In Stap 6, sessie 26 van het 12 Stappen Transformatie programma leg ik uit hoe Ervaring binnen menselijk Bewustzijn tot stand komt.

Zowel een chakra als ons aura kan je je voorstellen als een yin yang bal. Een geheel.
Wit-zwart. Positief-negatief. Elektrisch-magnetisch.

Zwart: Gevoelsstroom Collectief/Vrouwelijk/Onbewust 


Wit: Gedachtenvorm/Individueel/Mannelijk/Bewust.

Binnen het hele spectrum hebben beiden, Gevoelsstroom en Gedachtenvorm, een uiterste negatieve zijde (schaduwkant) en een uiterste positieve zijde (blisskant).

De Gevoelsstroom die door ons heen gaat bepaalt het volume van wat we Ervaren.
De Gedachtenvorm bepaalt de richting van de Ervaring die we hebben.

Dat is het spanningsveld waarbinnen we kunnen Ervaren.

Vanuit de Oude Tijd Ervaren we duaal. Iets is zwart OF wit.
Vanuit de NIeuwe Tijd Ervaren we Eenheid. We zijn zwart EN wit.

Hetzelfde geldt voor onze binnenwereld en de buitenwereld.
In de Oude Tijd Ervaren we die als twee verschillende werelden.
In de Nieuwe Tijd zien we dat wat we in onze buitenwereld wordt gespiegeld een reflectie is van onze binnenwereld.

Het slapende Bewustzijn houdt zich alleen bezig met zichzelf, zijn eigen belang en zijn eigen wereld, zijn eigen overleven.
Het wakkere Bewustzijn ziet zichzelf als de wereld en is bezig met het belang van iedereen in plaats van alleen zijn eigen situatie.

Transformatie is precies dat proces van verschuiving. Als je kan zien dat een ander nooit de reden kan zijn voor jouw innerlijke conflict en gevoel van oncomfortabelheid, zal je nooit een verwijtende vinger uitsteken of zelfs verdeeldheid zaaien.

Als je kan voelen hoe onze gevoelsstromen Eén zijn en elkaar aantrillen, aanjagen en wegjagen als één groot veld wat hierdoor beweegt, dan krijg je een heel ander gevoel van Bewustzijn van wat jij in de groep gooit. Aan dat veld bijdraagt. Wat je afbreekt, of on hold zet.

Transformatie gaat niet over Licht of Verlichting. Transformatie is Bewustzijn krijgen op zowel de negatieve als positieve polariteiten in onszelf. De mannelijke daadkracht en vrouwelijke ontvankelijkheid. Als die met elkaar in balans zijn kan de Energie vrij stromen.
Als Energie stroomt zijn we vrij.

In het collectieve veld, ons gezamenlijke collectieve gevoelsveld, is er heel veel gaande momenteel, dat zowel de positieve als negatieve kant, behoorlijk doet opschudden.
In de buitenwereld wordt de angst en daarmee de afweer steeds groter. Het verschil met degenen die Liefde ofwel Energie (m/v) kunnen laten stromen en spiegelen daarmee ook.
De parallelle multidimensionale realiteit die we zijn ingegaan begint nu een soms pijnlijke voelbare spagaat op te leveren waarin we elkaar ons vanuit onze wederzijdse denkbeelden niet eens meer niet kunnen vinden, maar zelfs ook diepe haat en veroordeling vanuit de 3D realiteit oplevert voor de denkbeelden vanuit vrijheid en verlichting. 3D ziet nu in zichzelf geprojecteerd waar het is. Maar denkt nog dat de buitenwereld daar de schuld aan is.
Iedereen heeft nu te maken met dat wat er ervaren wordt. Maar wie ervaart wat vanuit welke perceptie/realiteit?

De komende tijd wordt het steeds belangrijker om Bewust te worden van onze eigen Energie van afweer, omdat we niet alleen onze omgeving daarmee ontwrichten en beschadigen, maar vooral onszelf. Afweer is uit verbinding gaan. Vanuit de afgescheidenheid van de collectieve gevoelsstroom de Energie stoppen of omleiden.
Dat is een heel ander gevoel dan stromen vanuit je Lichtveld en voelen dat Alles goed is. Laat je stem van daaruit horen. Die trilling is wat het veld nodig heeft.
Iedere input zorgt voor een verandering in die trilling en verhoogt het Liefdevolle draagvlak mee..
Ik wens iedereen daarom deze week een diepe ademhaling toe en een Liefdevol voelen. Dan voel je dat er zich onder de boze onbewuste massa zich een Bewust collectief Liefdevol draagvlak bevindt dat er voor jou is. Vindt je eigen bedding en verbindt daaruit. Dat is onze nieuwe gezamelijke bedding.

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.