Voice Acting

Deze sessies zijn bedoeld om je stem meer bewust te worden, je stem beter te gebruiken en korte teksten of speeches goed en natuurlijk over te brengen.
 
Belangrijk in stemgebruik zijn:
Ademhaling
Articulatie
Resonantie
Plaatsing
 
Belangrijk in stemacteren zijn:
Dynamiek
Punten en komma’s
Klemtonen
Verplaatsing

 

De sessie bestaat uit:
 
20.00 Rondje kennismaking en introductie
20.15 Stem losmaken door ademhaling, articulatie en resonantie
20.45 Oneliners
21.00 Deelnemers brengen teksten in.
21.45 Q&A & tips van de chef

99,00