Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over Energie, De Waarheid en Bewust Zijn

 Eén van de redenen waarom het belangrijk is dat we een groter Energie Bewustzijn in onszelf ontwikkelen, is dat we dan in staat zijn beter voor ons zelf te zorgen. We voelen ons Energie Bewust veiliger en meer verankerd- gecentered- in onszelf, omdat dat wat je kan zien, voelen en begrijpen niet omkeerbaar, weerlegbaar of discussieerbaar is. Die zekerheid is meteen het aspect wat niet Energie Bewuste mensen onuitstaanbaar vinden, of stuitend arrogant zelfs, omdat ze niet zien of begrijpen waar ‘die mening’ vandaan komt en gewend zijn om tegen een andere mening dan die van hen in te gaan en ter discussie te stellen. Maar Energie op zichzelf is duidelijk in wat het is. Energie liegt niet, Energie IS. En het punt is: ALLES is Energie.
Er is maar Eén waarheid en die bevindt zich in ons allemaal. Die Ervaren wij allemaal, die gaat door ons allemaal heen. Die Ene Waarheid is benoembaar. (Nog) niet Bewuste mensen zeggen liever dat niemand kan weten wat DE waarheid is, of dat DE waarheid niet bestaat omdat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Dat is trouwens ook allemaal waar, want niemand heeft de hele waarheid in pacht en iedereen heeft altijd een eigen interpretatie van de waarheid. Toch is het leven zelf, de energetische substantie waaruit wij bestaan en waar vanuit we zijn ontstaan en hoe deze substantie zich gedraagt, door ons mensen Ervaarbaar en daardoor benoembaar.
 
Als je Bewust Ervaart en benoemt, blijkt er maar Eén Waarheid te zijn, die iedereen Ervaart. Die Waarheid bevindt zich niet in ons hoofd, maar in ons gevoel. Het is een gevoel van Eenheid, het samensmelten van alles. Een Ervaring. Niet een gedachte.
Dat gevoel, die Ervaring is de Waarheid die ons Bewustzijn vormgeeft en opbouwt van slapend/dicht/duister naar ontwakend/open/Licht.
Wakker worden doen we door en via ons Energiesysteem. Zoals onze ogen open gaan na een nacht slapen, gaan nu onze 12 chakra’s open na 25.920 jaar dicht te zijn geweest.
 
Wij Ervaren onszelf door onze chakra’s, de Ervaringscentra waarbinnen en waardoor Bewustzijn zichzelf kan ervaren. Chakra’s genereren letterlijk Energie; elektriciteit (Licht), wordt door magnetische zwaartekracht (Aarde) in de chakra’s omgezet in een menselijke Ervaring van massa.
Het is een systeem. Een duidelijk natuurkundig quantumfysisch systemisch proces.
 
Niet iets zweverigs. Integendeel, systemische processen zijn zo complex, dat vergt veel kennis van en Ervaring in: Energie Bewustzijn. ALLES is Energie. Daarom is ALLES informatie.
Als er Eenheid wordt ervaren in een groep mensen, ofwel er is een coherente stromende Energie waarneembaar en voelbaar in de groep als geheel, dus in het systeem, dan is dat wat collectief Ervaren wordt DE waarheid. Alles en overal waarin Eenheid wordt ervaren ontstaan bouwstenen van de Waarheid.
Voor de net ontwakende: Eenheid is iets anders dan Eensgezindheid. Dat gaat over een groep mensen die het ergens over eens zijn. Over een mening, een gedachte. Eenheid is de Ervaring van alles kloppendheid, in een besef dat ieder Eén is. Dat is een gevoel. Een gevoel bevindt zich wezenlijk ergens anders dan een gedachte.
Waar geen Eenheid is, dus dualiteit, verdeling of tweespalt, zijn er meerdere waarheden, waardoor je al niet meer kan zeggen dat één van de twee waar kan zijn.
 
Dualiteit gaat altijd over een verschil in gedachten. Als iedereen Energie op eenzelfde manier Ervaart en kan benoemen, ontstaat er Eenheid in het Ervaren en beoordelen van situaties en in de communicatie. Ook al ben je het niet met elkaar eens!
Vanuit het oude paradigma, de oude wereld of de oude tijd ofwel het 3D perspectief van het duale Bewustzijn, ervaren we onszelf vanuit het Ik en JIj perspectief. Dat leren we zodra we opgroeien, dat we niet alleen zijn in de wereld. Nu, in de Nieuwe Tijd, is het niet meer of of, maar en en. Wat we nu ervaren is: Wat jij spiegelt gaat over mij en andersom. Ik BEN jij.
 
Dat betekent dat niet meer ik of jij gelijk hebben, waar steeds maar strijd over is; in de oude wereld is het heel belangrijk om gelijk te hebben, of je nou gelijk hebt of niet. In de Nieuwe Tijd die we zijn ingegaan hebben we allebei gelijk (en allebei niet! Niets is meer zwart wit) en we dragen alle twee een heel specifiek deel van de Waarheid in ons. Als we al die onderdelen bij elkaar leggen vormen we allen tezamen de gehele waarheid.
Dat kunnen we voelen.
 
In de Nieuwe Tijd belicht iedereen een deel van de Waarheid, vanuit een eigen expertise, achtergrond, karma, trauma en talent. In deze Transitietijd wordt ons beoordelingsvermogen nog totaal gefilterd door ons gewonde onbewuste ego en zitten deze aspecten ons juist in de weg omdat we alleen dat buiten ons zien waar we zelf uit bestaan. Daardoor hebben we geen toegang tot De Waarheid en zitten we vast in onze eigen realiteit, zijn we niet verbonden met onze hoogste intelligentie.
Daarom denken mensen dan dat dat voor iedereen geldt, dat niemand kan zeggen wat de Waarheid is. Maar dat is niet zo.
 
De Waarheid is toegankelijk voor iedereen die kan voelen.
Hoe meer Energie Bewust we worden, hoe meer toegang we krijgen tot het waarom van alle levensprocessen die we Ervaren. Door Energie waar te nemen en te benoemen en zo steeds meer Bewust te worden, komen we steeds dichter bij DE gezamenlijke Waarheid.

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.