Search
Close this search box.

Een belangrijke les in chakra’s. Deel 1. New Age misleiding in foute plaatjes: Kijk uit voor vervalste spiritualiteit

Naar aanleiding van deze prachtige, maar zeer misleidende plaatjes voel ik een sterke drang om de spirituele goegemeente eens een basisles Energie Bewustzijn te geven. Lieve mensen, over chakra’s gesproken: Zet je 6e chakra open en kijk uit met wat je ziet, hoort en denkt te begrijpen. In dit geval als het over spiritualiteit gaat. Neem nooit iets klakkeloos over. Deel niets zomaar omdat het er mooi uitziet en er elementen in zitten die je aanspreken en die wel kloppen. Voel eerst in jezelf of alles klopt ja of nee. En deel vooral geen onzin, zoals deze plaatjes. Iets wat bijna klopt maar tegelijkertijd ook helemaal niet. Hoe onschuldig het ook lijkt: Dit is een foute imprint.

Als je hier naar kijkt neem je zo’n tekst voor kennisgeving aan, terwijl het in feite spirituele misleiding is, een vervalst beeld, waardoor we als hoogste goed een gelimiteerd idee krijgen van wie we zijn en wat het Hoogste goed is wat we als mens vanuit onze bovenste chakra’s kunnen Ervaren.

Voel het verschil in Energie en vergelijk die met de tekst in de plaatjes. Voel in je lichaam wat er open gaat en wat er dicht gaat. Wat er uit staat en aan gaat als je de tekst leest. Voel gewoon. Dan WEET je.

 

 

 

9. SOURCE

8. SOUL

7. I KNOW (Incarnation)

6. I AM SEEING, HEARING AND UNDERSTANDING (Position)

5. I AM EXPRESSION (Communication)

4. I LOVE AND AM LOVE (Connection)

3. I AM DOING (Manifestation)

2. I AM FEELING (Creation)

1. I AM (Existence)

Het grootste verschil, nog afgezien van de verkeerde woorden die gebruikt worden,is dat uitgaan van 7 chakra’s een model is van afgescheidenheid en de ervaring van 9 chakra’s, in de nabije toekomst en voor mij al tijden zichtbaar en voelbaar zelfs 12, ons de verbinding teruggeven met wie we werkelijk zijn. Als we de aansluiting hebben gevonden in onszelf zijn we thuis in onszelf.

We bevinden ons in de grootste transitie aller tijden. De overgang van duister-onbewust naar Licht-Bewust. Het is een net zo’n groots en omvattende omslag als de val van Atlantis, vanuit de Mayakalender gezien, iets meer dan 25.920 jaar geleden. Dat was de overgang van Licht naar Duister. Dus precies andersom. Toen was het een explosie, nu een implosie. De Energie beweegt nu van buiten naar binnen toe, een trechter in, alsof ons Bewustzijn door een geboortekanaal wordt getrokken.
Dat betekent dat we tot dusver blind op aarde rondliepen als een foetus in de baarmoeder, tot het moment dat we geboren worden. Dat gaat soms snel, je hebt snelle pijnloze geboortes, soms duren geboortes veel langer en zijn ze veel pijnlijker. Maar voordat ieder kindje het eerste daglicht ziet gaat het door het geboortekanaal, ervaart het de weeën van de moeder en moet het meegaan in de krampen waaraan het is overgeleverd. Zo gaat ons ontwakingsproces nu ook. Het mooie en gelukkige is dat geboren worden wel een geweldige beloning is. Ontwaakt ben je gelukkiger dan niet ontwaakt, omdat je niet meer hoeft te zoeken, er niets meer buiten je is dat je kan vervullen en je Eenheid ervaart.

Een ander woord voor Eenheid is Energie Bewust, wat letterlijk betekent dat we ons Bewust zijn van Energie, een ander woord voor de plus-en minpool in onszelf. Vanuit het Electro Magnetisch Veld dat we zijn, voelen we ons verbonden met de Hogere en lagere frequenties in onszelf en ervaren we de donkerte en zwaarte vanuit ons Licht, vanuit de Ervaring van Eenheid. Dat is een ontspannen, aangesloten staat van Zijn, die verdriet, pijn en ongemak Liefdevol in zichzelf kan dragen en zich verbonden voelt met anderen.
In de oude Tijd, vanuit de oude wereld imprint, snakken en zoeken we vanuit het onbewuste duister en en vanuit ons getraumatiseerde, overlevende en afgescheiden Zelf, buiten onszelf naar Geluk, Licht en Liefde.

Besef dat er vanuit de oude wereld al zo lang wij bestaan en veel langer, vernietigende krachtvelden van allerlei aard door aanvallen bezig zijn ons Bewustzijn uit te schakelen, te onderdrukken en te misleiden. Helemaal sinds er beeldschermen zijn waar we naar kijken alsof dat onze realiteit is.
We worden in alles onder het mom van goed, groen, fijn en duurzaam de verkeerde kant opgestuurd.
Als het gaat om verkeerde programmering, dan zijn deze plaatjes voor mij a red flag. Ze zijn een goed voorbeeld van onschuldig uitziende ‘New Age’ bagger. In de wereld gezet om van spiritualiteit iets vaags, zweverigs en niet kloppends te maken. Mensen op een verkeerd spoor te zetten door chakra’s als richtlijn, houvast en hoop te zien.
Natuurlijk niet de mensen die dit tekenen en ook niet de mensen die zulke plaatjes enthousiast doorsturen, die zijn alleen maar onnadenkend omdat ze geloven wat hier staat. Dat is nou juist waar imprint over gaat.

Zoals nu ook in de maatschappij de op vernietiging uitzijnde negatieve krachtvelden de goedbedoelende deugende onwetenden gebruiken als useful idiots, hebben diezelfde krachten er enorm baat bij als er in de spirituele sector op grote schaal onzin wordt verspreidt: Zo blijft iedereen dom, onwetend en zoekend als een hond die maar achter zijn staart aan loopt. Zorg ervoor dat je niet vanuit je naïviteit het verkeerde verkondigt en achter het verkeerde gaat staan. Stem af op de waarheid in jezelf, dan sla je nooit de plank mis.

Deze belangrijke les is een uitnodiging je Bewust te maken van vibratie, je te leren afstemmen, zodat je zelf, van binnen uit kunt voelen wat klopt en wat niet klopt, in plaats van te denken dat de kennis of waarheid buiten jou ligt, waardoor je er van uitgaat dat het wel zal kloppen, wanneer een tekst je wel aanspreekt en je er op ‘resoneert’.
Het waarnemen van Energie en het kunnen voelen van verschillende trillingsvelden in jezelf, wordt steeds belangrijker in een tijd die wordt gedomineerd door crises van angst, trauma, leugens, bedrog, haat en misleiding, waardoor er een steeds donkerder en grimmiger mensbeeld ontstaat. Dat is een veld, waar we ons in bevinden.

Wat geloof jij op basis van wat je ziet, hoort en begrijpt?
Wat weet jij?

Volgende week deel 2: Wat zijn chakra’s en waarom?
De waarheid ligt altijd in de afstemming op de juiste trilling in jezelf.

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.