Zoek
Sluit dit zoekvak.

De transitie van de Aarde en onze Transformatie daardoor als mens

De transitie van de Aarde, oftewel the Great Awakening, is voelbaar in volle gang. Het is de overgang van een verduisterd onbewust tijdperk van 25.920 jaar naar een verlicht Bewust tijdperk van 25.920 jaar. Deze overgang heeft in 2012 (officiële einde Mayakalender) of in 2021 plaatsgevonden (het niet officiële einde van de Mayakalender. Astrologisch gezien een logischer constellatie) en zal tenminste nog t/m 2024 een enorme ontwrichting tot gevolg hebben in deze eerste collectieve Bewustzijns-shift.
Vanaf de periode 2025-2030 gaan we als mensheid vanuit een hele andere koers verder. Is het dak eraf van ons collectieve bewustzijn. Daarna zijn alle waarden, normen en criteria die menselijkheid definiëren anders.
Tijd is voor ons zowel een microcyclus in de verschuiving van nacht naar dag in 24 uur, als wel dat we een macrocyclus hebben van nacht naar dag, in 25.920 jaar. 
We bevinden ons in de grootste historische overgang aller tijden, van slapend naar wakker, van donker naar Licht. 
Van min naar plus. Van negatief naar positief.
Aan de andere kant van de tijdskanteling,  dus over 25.920 jaar van nu, de overgang van plus naar min, bevindt zich Atlantis. Dan vallen we in één keer terug in trilling van wakker naar slapend. Van Goddelijke kosmonaut naar aardse holbewoner. 
Atlantis is dus een periode en geen lokatie en is daarmee zowel onze toekomst als ons verleden.
In de tijdskanteling waarin we ons nu bevinden wordt ons Bewustzijn ontsluierd en vallen de schellen van onze ogen, waardoor we letterlijk veel meer gaan zien van en begrijpen over de werkelijke aard van ons bestaan.
Het wakker gemaakt worden door the Great Reset die nu gaande is, is de grote aanjager, omdat deze voortkomt uit het duisterste duister. Het is niet toevallig dat agenda 2030 er op gericht is ons Bewustzijn te ontnemen. Deze periode is cruciaal.
Op metafysisch niveau strijdt het duister nu voor eigen behoud in de vorm van the Great Reset, maar net zoals de nacht de dag niet kan tegenhouden, kan ook, zelfs als we allemaal helemaal niets zouden doen, het duister niet het Licht in ons tegenhouden.
Als duister equivalent voor angst is en Licht voor Liefde, dan zal door in Liefde te blijven het duister vanzelf verdwijnen. 
Maar ja, dat is vanuit metafysisch perspectief. Vanuit aards perspectief is het nu één groot lijden wat we in zijn gegaan.
Net als dat in het einde van dit Lichttijdperk in Atlantis de mensheid de aarde opblaast door voor God te spelen, waar ze niets aan kunnen doen, zo kunnen de slechteriken op aarde die momenteel voor God aan het spelen zijn er ook niets aan doen dat ze zo slecht zijn. Het duister vertegenwoordigt zichzelf in duisternis en representeert zoveel onmenselijke slechtheid dat wij ons niet eens kunnen voorstellen dat deze onmenselijke slechtheid bestaat. Deze ontkenning geeft echter ruimte voor nog meer slechtheid! Helemaal omdat het gebeurt via de kanalen die van oorsprong uit goedheid zijn geboren.
Als we niet kunnen of willen zien wat er gebeurt in het duister, zullen we in het liefdeloze onbewuste van onze karmische trauma’s gevangen blijven. Het duister haakt namelijk aan op onze onbewuste angst en trauma’s. Het gaat daarmee altijd over onze eigen schaduw die we in onszelf niet kunnen zien. Onbewuste pijn, onverwerkt verdriet, ontkende wrok of jaloezie…
Als je die duistere delen in jezelf ontkent (bv door tegen jezelf te zeggen: Alles wat je energie geeft groeit, of: Ik focus me alleen op het positieve in het leven, of: Alles is oké, of: ik geloof in het goede van de mens) kom je in een spiritual bypass terecht en zal je door een bottleneck heen gaan van ziekte, verlies, tekort en slachtofferschap. Wie niet zien en horen wil, gaat het voelen.
Iedereen die het duistere herkent en erkent in zichzelf en daarmee ook in de buitenwereld, ervaart dat de realiteit niet de negatieve gecontroleerde op patronen gebaseerde slaafse onmenselijke hardheid is zoals deze ons generatie op generatie van geboorte af aan is aangeleerd en zoals deze wordt gepresenteerd door wat wij zien en waar wij naar kijken vanuit onze beeldschermen. 
We voelen daarentegen van binnenuit dat we een Lichttijd zijn ingegaan waarin we onszelf ervaren als Lichtwezens met een Goddelijk hart, een ziel en een passie en levensmissie. Alles mogelijk makend. Spelend en in liefdevolle verbinding met elkaar. Ons zielsverlangen volgend. Vanuit overvloed.
Dat is waarvoor we gekomen zijn als ziel. We zijn als zielen niet geïncarneerd om ons op te laten sluiten in een gevangenis van regels, protocollen en beperkingen vanuit een van kleins af aan geïmpregneerd zwakbegaafd zelfbeeld. Alsof we als mensen heel erg dom zijn, heel erg klein en in alles gecontroleerd en gelimiteerd moeten worden. Niets betekenend en waardeloos. Consumerend en afgeleid. Ploeterend, vechtend en overlevend in een systeem dat moedwillig in alles tekort creëert .
Terwijl onze menselijk ‘aard’ groots is en we direct verbonden zijn aan onze hoogste intelligentie! We kunnen instant creëren! Manifesteren!
Dat is een 180 graden draai die we gaan maken, vanuit de ervaringsthematiek binnen al onze chakra’s. Dus op alle gebieden van ons leven. In ALLES wat we ervaren. Dat is wat we ons snel of langzaam, zacht of hard, uiteindelijk ALLEMAAL Bewust gaan worden. De transitie van de aarde gaat in volle vaart door ons heen. Of het nu willen of niet en of we het nu zien of niet.
Ik wens iedereen daarom heel veel liefde. En het vermogen datgene lief te hebben wat je normaal niet lief hebt. Want dat is de sleutel die de deur opent naar de Nieuwe Tijd. Wie ontkent vanuit liefde en vertrouwen blijft achter, wie bekend vanuit liefde en vertrouwen, gaat door. De overgang van duister naar Licht is niet een of of situatie, maar een en en. Doordat we nu Licht Zijn, kunnen we het duistere onbewuste in onszelf zien en omarmen. Het duister is daarmee niet weg, wel getransformeerd. 
Wie het onbewuste gevoel in zichzelf aan gaat zal er verlichte gedachten voor terug krijgen.

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.