Search
Close this search box.

De grote f(n)uik 3: de verschuiving van vertrouwen naar wantrouwen en van slecht naar goed.

Het principe van ‘the boiling frog’ gaat zo: Als je een kikker in kokend water gooit springt hij er meteen weer uit. Als je een kikker wilt koken, stop je hem in koud water waarin hij zich fijn en vrij voelt en stook je de temperatuur langzaam op. Tegen de tijd dat de kikker beseft dat het hem te heet wordt, is het te laat. Dan is hij al gekookt. De Transitie van de oude Tijd naar de Nieuwe Tijd, het verschuiven naar een nieuwe cyclus van maar liefst 25.920 jaar na zo’n zelfde lange cyclus te hebben afgerond, gaat precies volgens het principe van de gekookte kikker: Een deel van de mensheid zal te laat merken wat er gaande is, omdat ze bepaalde dingen niet zien en willen zien en daarom niets door hebben. Het principe van de gekookte kikker wordt al generaties lang ingezet alleen wordt nu behoorlijk in tempo en druk verhoogd- want ja, Bewustzijn ontwaakt steeds sneller in de massa.

De twee cycli zijn exact dezelfde cycli als ons dag en nacht patroon, alleen dan op macroniveau. De ene cyclus is donker, slapend en stil, de nacht waar we uitkomen. De andere cyclus is licht, wakker, actief. Die zijn we ingegaan.
In december 2012 is het wiel tot stilstand gekomen en vanaf dat punt in de tegenovergestelde richting gaan draaien. De rotatie van ons Energieveld ten opzichte van de Aarde draaide eerst tegen de klok in en en stond dicht, nu draaien we met de klok mee en komen we daardoor open te staan. De nieuwe rotering heeft een contra centrifugale werking op ons Energiesysteem en daarmee op onze ervaring en perceptie. Dat klinkt ingewikkeld en dat is het misschien ook, want het betekent dat wij 180 graden gedraaid zijn in alles. Boven is onder geworden, binnen is buiten en wat rechts was, bevindt zich nu links. De mensheid heeft het nog niet door, want dit gaat over ontwakend Bewustzijn en de grote massa is nog niet zo ver, maar het is wel al in alles zichtbaar.
In de politiek is links rechts geworden en andersom. Wat nu de bovenlaag in de hiërarchie is, zal als een hoog opgestapelde toren suikerklontjes uiteenvallen en naar de bodem zakken om langzaam helemaal op te lossen zodra er water op gaat stromen. Water is een metafoor voor onze stromende energie. Zodra onze levensenergie weer gaat stromen, wij deze terugeisen en claimen, is er geen hiërarchie meer, want dan zijn we die zelf. Want dat is misschien nog wel de grootste transitie in en om ons heen: de verschuiving van buiten naar binnen en vice versa: Van afgescheidenheid naar Eenheid en van lijden naar Verlichting.

De grote transitie heeft in deze eerste fase van 2160 jaar -in balans komen- verschillende stadia; het gaat tenslotte om Bewustwording, het ontwaken van Bewustzijn IN Zichzelf. Het eerste stadium, waar we ons nu in bevinden, is onthechten. Loswrikken. Ontwrichten. Voor wie in de diepte wil begrijpen wat er in de wereld aan de hand is: Zoom uit als een camera. Neem in plaats van met je neus in het schilderij te staan er wat afstand van. Blijf niet hangen in de details zoals jij die in je eigen leven ervaart en bewezen ziet, maar kijk naar het grotere plaatje. Dan snap je in één keer alles. Dan is het nog moeilijk om te geloven en te aanvaarden, maar dan ben je het je in ieder geval Bewust.

Het principe van de grote Transitie is heel simpel: Het is een verschuiving van duister naar Licht. Van onbewust naar Bewust. Dit betekent dat het duister nu zichzelf probeert op te stapelen als een toren suikerklontjes, om de macht, alle touwtjes en de gehele regie in handen te krijgen.
Het duister is dat wat wij vanuit onze goedheid en Liefde niet willen weten en niet willen toelaten omdat het onveilig, ziel- en harteloos, koud en hard is, echt duister. De energie van de Anti Christ, kunnen we gerust zeggen. De bovenste laag van de suikerklontjes voert de macht uit vanuit de duisterste duistere motieven die je je maar kunt voorstellen. Of eigenlijk zelfs nog: Dat wat je je helemaal niet wilt en kunt voorstellen. Het duister en de vorm die het heeft aangenomen in de bovenste suikerklontjesmacht, heeft zich binnen alle maatschappelijke systemen geinfiltreerd. In de politiek, in de banken en rechtbanken, in het onderwijs, in de zorg; Al een aantal decennia zijn op alle belangrijke en prominente posities duistere figuren neergezet zodat ze elkaar op het hoogste niveau kunnen beschermen en zo het systeem helpen mee vorm geven aan het doel: alle levensenergie in mensen vernietigen en het tegelijkertijd het ontwakende Bewustzijn tegenhouden, om mensen in het duister, onbewust en in hun lijden te houden.

Om maar eens één ingang te nemen: het systeem begint bijvoorbeeld al vanaf begin af aan om van daders slachtoffers te maken en van slachtoffers daders. Bij het aanmeldpunt van de politie voor sek sueel misbruik is de prioriteit van de aangifte -echt- bewijzen dat het geen valse aangifte is en dat de dader niet vals beschuldigd wordt, in plaats van eerst het slachtoffer serieus nemen, beschermen en helpen.

Wat ik graag in het collectieve Bewustzijn wil brengen in deze Tijd, is dat de duistere machtshierarchie de onbewuste ziel ‘pakt’ -wereldwijd- let op, dit is de top die de wereld regeert en niet alleen ons land, op het meest kwetsbare wat we hebben: onze kinderen. De grootste winst die ze maken is door onze levenskracht volledig uit te schakelen. Dat gebeurt, als je niet weet wat hun doel is en welke intenties ze hebben.
Alles wat ooit goed was in de maatschappij aan belangrijke visies, gedachtengoed en innovaties die te maken hebben met een mooie ontwikkeling van Aarde en mensheid, is overgenomen door het duister met de bedoeling de mensen te misleiden en ze er in te laten tuinen door ze door hun eigen naïviteit en goedgelovigheid ten onder te laten gaan.
Als je kan zien dat de politiek één groot theater is waarin iedereen een rol speelt maar niemand verantwoordelijkheid neemt, als je kan zien dat wat ons als gezondheid en geneeskunde wordt voorgespiegeld in feite moedwillige vergiftiging is omdat wij een verdienmodel zijn, als je kan zien dat de mainstream media worden betaald om een beeld te vormen, door ons een realiteit op te dringen die er in werkelijkheid niet is; vir usgevaar, dat we alleen veilig zijn door niet goedgekeurde far ma ceutica, oorlog, klim aatcrisis, mensen die in een verkeerd lichaam worden geboren, voedseltekorten e.d, bereid je dan voor voor de volgende stap:

Zie wat er nu in het basisonderwijs gebeurt. Sinds 2012 is sek sueel basisonderwijs verplicht (Waarom eigenlijk? Waarom is dit zo noodzakelijk om op school te geven?) en nu drijft het systeem langzaam maar zeker naar een lescurriculum waarbij kinderen van 0 tot 4 jaar naast dat er verwarring wordt geschept over welke gender ze kunnen zijn, leren mast urberen. (Richtlijnen sustainabiliy goals van V N en W HO)
In de ‘normale’ wereld, die we gewend zijn, zien we het opdringen van pornografisch materiaal aan kinderen als seksueel misbruik. Ali B mag niet aan minderjarige zangeresjes zitten maar de meester van groep 5 mag wel onschuldige meisjes uitleggen hoe hun clitoris eruit ziet en hoe ze zichzelf er mee kunnen bevredigen?
Wat is het verschil en wat als er een klein meisje, al sek sueel misbruikt, laat merken wel van wanten te weten en dat windt hem op waardoor hij zich vergrijpt aan haar? Waar kan zij heen?
Voor een kind in dit systeem is het ‘normaal’ dat ze haar privacy en recht op veiligheid en intimiteit kwijt is en als ze vanuit die imprint al dapper genoeg is om een keer aangifte te doen wordt de meester vrijgesproken en zij beschuldigd van psychisch gestoord gedrag. De omgekeerde wereld.

Dat is de boiling frog. Dat er geen uitweg meer is. Dat het systeem aan alle kanten zo is dichtgetimmerd dat je daarin vastzit aan alles wat het duister aan fuiken heeft opgezet. De seks ualiteit van onze kinderen wordt nu op school gebeeldvormd als iets mechanisch, als fysieke handelingen, zonder de veiligheid en de heiligheid die daar bij hoort.
Beroofd van alle privacy, intimiteit, liefde, contact en veiligheid moeten kinderen in hun klas horen en vertellen over hun grootste eigenheid. Het recht van ontdekken, het recht op geheimen hebben en het allerbelangrijkste, het recht op privacy wordt een kind daar mee ontnomen. Als niets meer van onszelf is en we worden beschadigd in ons diepste wezen- onze sek sualiteit, dat IS onze Levenskracht, dan zijn we uiteindelijk niet meer dan slaafse afhankelijke ontzielde robots. En als je dan uitzoomt en kijkt naar het grotere plaatje, zie je dit beeld weer terug in de wel heel snelle opkomst en doorvoering van het prikprogramma, AI en binnenkort de invoering van het digitaal geld- en puntensysteem. Dat is de boiling frog. Zie het hele plaatje, zie alles wat er in de maatschappij gebeurt nu met de bril van NU. Vanuit de kennis dat de macht is overgenomen door het duister en dit voorschotelt als de weg naar vrijheid.
Het is precies andersom.
Wat er nu in het basisonderwijs gebeurt staat niet op zichzelf maar is een agenda waarin eerst alles op vrijwillige basis wordt gevraagd onder het mom van progressie en educatie en dan langzaam maar zeker wordt opgevoerd met steeds strakkere protocollen. De boiling frog.
Wie de kikker waarneemt staat meteen in het Licht. Wie weet weet en kan niet meer onweten. Hoe meer er weten hoe meer er niet meer niet weten. Laten we helden zijn en het duister vierkant uitlachen met z’n steeds groter wordende krankzinnigheid. Laten we met onze levenskracht de suikerklontjestoren doen smelten. Laten we met z’n allen voor het Licht kiezen. In het Licht gaan staan. Het Licht is er al. Het is alleen een kwestie van Bewust Zijn. Zie hoe het water bijna op het kookpunt is en spring er nu uit, als je een dappere kikker bent.

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.