Blog

Challenge blog 4: De bevrijding van het slaven Zelf.

Het is vast geen toeval dat er een insecten’gate’ gaande is terwijl wij net de ‘Find your own vibration’ challenge aan het doen zijn. Deze challenge is geen voedingschallenge, alhoewel voeding wel ons voertuig is, samen met Sacred Yoga Meditation en wandelen in de natuur iedere dag.
Er vanuit gaande dat we een Energieveld zijn dat vibreert, kunnen we alleen maar onze eigen vibratie leren kennen vanuit onze eigen oorspronkelijke vibratie.
Dat klinkt misschien gek, maar het betekent dat als onze oorspronkelijke vibratie steeds beïnvloed wordt door allerlei omstandigheden en invloeden, we daar nooit bij komen en uiteindelijk onze oorspronkelijke vibratie verdwijnt.

Read More »

De ervaring van seks en seksueel trauma vanuit de chakra’s.

Een thema als seksualiteit en het Ervaren van onze seksualiteit, wordt vaak alleen toegeschreven aan het tweede chakra, wat natuurlijk het Ervaringscentrum zelf is van seksualiteit, emoties en creativiteit. Maar seks is als Ervaring een geheel dat wordt ervaren vanuit al onze chakra’s. Als we ons Bewust worden van hoe onze trauma response in elkaar zit en welk effect dit heeft per chakra, dus welke ervaringsrealiteiten zijn beschadigd en hoe, wordt ons healingpad steeds makkelijker en overzichtelijker. En vaak ook wordt duidelijk, waarom bepaalde therapieën niet werken. Dat is dan niet omdat de desbetreffende therapie of therapeut niet goed is, maar gewoonweg omdat het trauma zich ook nog in andere chakra’s manifesteert en deze niet worden meegenomen in het totale healingproces.

Read More »

Challengeblog: De croissant programmatuur

Als ik de romantiek weghaal van koffie met een croissantje zoals je dat vroeger alleen in Frankrijk kreeg, wat voor mij ongeveer het summum was als ontbijt, dan blijft er niet heel veel over van de ervaring die het me geeft. Als ik een croissant eet- ontdaan van de emotie die ik erbij heb, want ik heb graag alleen de goeie, van de echte Franse bakkers, proef ik eigenlijk een droge naar gist smakende deegklont, die me niet veel doet.
Net als de brioche, de Italiaanse zoete variant van de croissant, vaak gevuld met jam of chocola, is de croissant al mijn hele leven mijn favoriete ontbijt. Als ik in Italië zou wonen zou ik iedere dag naar een bar gaan voor een espresso en een verse brioche.

Read More »

De grote f(n)uik en de grote seksuele f(n)uik

De grote f(n)uik

De ‘weg’ naar Verlichting, ofwel het spirituele ‘pad’ dat we nu allemaal- Bewust of niet- aan het lopen zijn, houdt in dat we gaan ontdekken dat we niets nodig hebben om gelukkig te zijn. Geen geld, geen voeding, geen bezit. Als we niets eten zijn we veel gelukkiger en vrijer dan als we dat wel doen, bewijzen nu al de vele mensen die van Prana leven. Als we niets hebben aan bezit zijn we volledig vrij van ballast. Dat proberen geestelijken en verlichte meesters ons al eeuwenlang bij te brengen. We zijn zelf al alle Liefde en overvloed (is hetzelfde) die we nodig hebben.
Abundance equals Life. Love equals Life. Wij zijn het leven Zelf.

Read More »

Nieuwjaar, persoonlijk verslag

2022 was voor mij een apart en intens jaar. Ik kan me niet herinneren ooit zoveel stomme fouten, verkeerde inschattingen en fatale beslissingen te hebben gemaakt.
Ik heb diepe, diepe conflicten in mezelf en met anderen ervaren, met verstrekkende gevolgen en ik ben in de zomer een maand lang zo ziek geweest, dat ik niet meer wist hoe ik het zou moeten redden. Financieel ging het ook totaal niet zoals ik voor ogen had.
Tegelijkertijd, zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten, ervaarde ik afgelopen jaar voor het eerst echt (h)erkenning voor wie ik ben en wat ik doe, krijg ik meer aanhang van mensen die steeds meer Energie Bewust worden, loopt de IK BEN LICHT Reis heerlijk als ook de samenwerking met Karlijn en voel ik een hele diepe verankering in wie ik op zielsniveau ben en wat ik in het hier en NU te doen heb. Zonder concessies meer te hoeven doen of mezelf aan te passen. Dat is een grote winst.

Read More »

Happy days!

2023. Halleluja. Fasten your seatbelts, want er komt steeds meer op spanning te staan. De uiteinden van ons Ervaringsspectrum zullen nog extremer worden uitgerekt volgend jaar, om tot in 2024 tot een ware apotheose te komen. Dan gaat het eerste dak eraf, qua collectief Bewustzijn. Dan is het leven nooit meer hetzelfde als dat het was en veranderen we als mensheid van daaruit definitief van koers, met een tweede grote zwaai in 2036.
Het zwarte wordt steeds zwarter en benauwder en verkleint de mogelijkheden en het Licht wordt steeds Lichter en vrijer en vergroot de mogelijkheden. Die discrepantie wordt steeds groter en zal verwarring en chaos brengen.

Read More »

De Godtrilling

Waar wij uit bestaan, wat of wie we zijn… Wat Energie is, Bewustzijn of wat God is, wat onze oorsprong is, of er leven na de dood is, hoe ons aura werkt en wat chakra’s zijn, wat er zich in de dimensies afspeelt, hoe het zit met de incarnaties van onze ziel…
Alle Levensprocessen en met name de voor het oog onzichtbare, hebben me mijn hele leven, van kleins af aan, gefascineerd.
Hoe jong ik ook was, ik zag altijd meer achter mensen dan wat ze uiterlijk aan de dag legden, voelde situaties gelaagd aan, was -als gevolg van trauma- altijd heel erg alert en legde hierdoor al meer verbanden dan mensen gemiddeld doen.
Ik leerde al op de basisschool dat ik totaal andere dingen zag dan waar over gepraat werd, ik zag dynamieken tussen mensen en daarmee conflicten al van mijlenver aankomen. Ik zag een andere waarheid dan alleen de getoonde, het uiterlijke. Alsof onder de oppervlakte er zich totaal iets anders afspeelt dan dat je van buiten ziet.
Dat is nog steeds zo trouwens, alleen het leuke is dat nu dat alles wat zich onder de oppervlakte bevindt, naar boven komt in het hele collectief.

Read More »

Transformatie: Voor iedereen?

Een quote van Boeddha schijnt te zijn geweest: “Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg”. Voor mij geldt dat voor alles. Er is geen weg naar gezondheid, gezondheid IS de weg. Er is geen weg naar Liefde, Liefde IS de weg. Er is geen weg naar verlichting, want verlichting IS de weg. Zodra je weet dat je een verlicht wezen bent, loop je het pad van het verlichte wezen. Er is geen weg naar Overvloed, Overvloed IS de weg. Zodra jij je Bewust bent dat je Overvloed bent, BEN jij Overvloed.
Zodra je weet dat alles Bewust Zijn is, IS Bewust Zijn de weg.

Read More »

Het drama van tekort, het trauma van de bodemloze put en de pijn van Rupsje Nooitgenoeg versus het genietende, spelende en ontdekkende kind. Deel 1

Ons Bewustzijn wordt gevormd door verschillende Ervaringsrealiteiten. Deze Ervaringsrealiteiten ontwikkelen zich, zodra we geboren worden, door de Levenservaringen die we opdoen. De Ervaringen in met name de eerste zeven jaar en daarna als bevestiging van de imprint de vijf jaar daarna, dus tot ons dertiende jaar, vormen niet alleen onze identiteit, maar ons hele menselijke 13 dimensionale Bewustzijn. Vanuit ons Bewustzijn Ervaren we onszelf in de wereld.

Read More »

Schaamte

Schaamte zit net zo diep als dat wij behoeftes hebben. Schaamte ontstaat als schaduwkant van het tweede chakra als we opgroeien in de periode tussen één en twee jaar oud, door een verstoring in het gebied van eten en drinken en poepen en plassen.
Op natuurlijke wijze, ontstaat de Ervaringswereld van het tweede chakra vanuit het ontdekken van het gevoel, het zintuigelijke.

Read More »