Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bewustzijnsevolutie deel 3: De Bewustwording van de mannelijke en vrouwelijke polariteiten als gezamenlijke Creatiekrachtstroom.

Eén van de belangrijkste veranderingen in de overgang van de oude naar de Nieuwe Tijd, is het Bewustzijn op onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten, de pijlers van onze Energiehuishouding. Zodra we ons Bewust zijn hoe onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten functioneren en hoe we deze in onszelf kunnen herkennen in ons gedrag, is het ook heel makkelijk om te zien welke dominant sturend zijn en waarom. En welke polariteiten niet functioneren en waarom. Zodra je ziet wat er in je mannelijke of vrouwelijke polariteiten gewond is geraakt, verstoord is of niet werkt, kan je deze Bewust corrigeren.
Trauma helen is niet alleen Bewust je pijn doorvoelen en deze een plaats geven, zodat deze pijn je niet meer onbewust stuurt. Trauma helen is óók andere keuzes gaan maken, namelijk de keuzes die je had gemaakt als je niet getraumatiseerd zou zijn geweest. Acties die je bevestigen in je Heelheid in plaats van je niet heelheid.
 
Vanuit Heelheid maken we keuzes die ons potentieel versterken, die ons groter maken en die ons in onze Creatiestroom en Manifestatiekracht verankeren. Onze ziel is vrij om te doen waarvoor het gekomen is.
Vanuit onverwerkt trauma maken we keuzes die eigenlijk geen keuzes zijn maar overlevingsreflexen, contracties, die ons de door de pijnervaring verlaagde, zich zelfs waardeloos voelende zelfbeeld versterken, ons kleiner maken en ons bevestigen in de beperkende conclusies die we door die pijn onbewust over onszelf getrokken hebben. “Zie je wel, ik kan het toch niet, doe het toch nooit goed, zal het toch nooit krijgen, het is er niet voor mij, het is altijd mijn schuld” etc. We zijn hierdoor heel ver weg van het besef dat we een Creatiestroom en Manifestatiekracht zijn. We worden gedreven door gedachten en emoties, die gebaseerd zijn op door trauma vastgezette overtuigingen. Het ego is aan de leiding, de kapitein van ons personaschip. Het ego is vooral gericht op het veiligstellen van het beeld wat het van zichzelf heeft naar buiten toe en het beschermen tegen en voorkomen van aanvallen tegen dit beeld van buitenaf.
 
De situatie waar je je NU in bevindt, de overheersende gevoelens die je hebt, je gedachten, je lichamelijke vitaliteit en de manier waarop je met overvloed en verbinding om gaat, is de optelsom van alle keuzes die je hebt gemaakt in je leven op basis van wat je hebt meegemaakt. Je bent niet het gevolg van wàt je hebt meegemaakt.
Dat is een belangrijk verschil, waarmee je erkent dat jij nu verantwoordelijk bent voor het leven wat je nu leidt en het heft in eigen handen neemt voor jouw eigen welzijn.
Traumaheling is het Bewust worden van de geestelijke pijn en kwetsuren, die ons onbewust als sturende kracht leiden naar keuzes die voornamelijk gericht zijn op het vanuit overlevingsreflexen voorkomen van meer pijn en het beschermen van onszelf opdat er niet nog meer pijn binnen kan komen.
Als we onze woundings niet aankijken, ofwel dat wat ons pijn heeft gedaan, schade heeft aangericht of heeft gekwetst en hoe we daarop hebben gereageerd en we worden ons niet Bewust van het waarom en de gevolgen in ons, trekken we muurtjes op, leven we vanuit maskers en façades en reageren we vanuit projectie en afweer als ons pijnlichaam wordt aangetrild. Dan denken we dat personen uit de buitenwereld verantwoordelijk zijn voor het conflict in onszelf en de onveiligheid die we ervaren. Zien we niet de verbanden tussen onze reacties en bepaalde personen en situaties. Dit voortdurend buiten het zelf zoeken van de oorzaak en het naar buiten richten voor oplossingen, veroorzaakt een loupe, maakt van ons een plaat die blijft haken. Een hond die achter zijn staart aan loopt.
Traumahealing is enerzijds je pijnen en kwetsuren herkennen, erkennen, voelen en het in acceptatie een plaats geven, maar daarnaast is er nog een andere component die niet mag worden overgeslagen, namelijk die van de keuze.
Traumahealing vraagt andere acties. Je negatieve ondermijnende gewoontes te vervangen door liefdevolle.
Door andere acties te ondernemen verander je het patroon, de code die is ontstaan in jou, waardoor jij nu de optelsom van jouw geheel bent. Als je daar een ander geheel van wil maken, vanuit Heelheid, dan herschrijf je je code, door heel Bewust andere acties te ondernemen en zo een nieuw grit in te etsen in de structuur. Vanuit de bevestiging van Zelfliefde, ipv Zelfhaat en destructie. Zo transformeert onze fysieke, emotionele, mentale en energetische anatomie definitief van gewond naar gezond.
 
Voor de transformatie van gewond naar Heel spelen de pijlers van onze Energiehuishouding, onze vrouwelijke en mannelijke polariteiten de hoofdrol. Als we niet Bewust Zijn hoe en waar we onze Energie aan verbinden en waarom, blijven we altijd structureel onze levenskracht verliezen. Door onbewust altijd weer aandacht, tijd en energie te steken in onze overlevingsmechanismen, leven we gevangen in de programmatuur van onze overlevingsstructuren. Dat is de keuze. Om andere keuzes te maken is daadkracht nodig. Focus. Dit zijn mannelijke polariteiten. Als je die niet aan hebt staan omdat jouw vrouwelijke polariteiten dominant actief zijn, door alleen maar te ontvangen en te ervaren, blijft de traumaverwerking stil staan, omdat deze niet in beweging komt. Door Bewust te zijn wat ons stuurt en nieuwe keuzes te maken vanuit ons Bewust Zijn, is onze ziel vrij om te creëren en manifesteren en zijn wij als mens Verlicht.
De Nieuwe Tijd is een tijd van Licht. Licht is mannelijk, Bewustzijn. Tevens gedachtenkracht en elektriciteit. Dat betekent dat we vanuit het Licht het duister Bewust kunnen zijn. Waarmee het niet meer duister is. Duister is het onbewuste vrouwelijke, de gevoelsstroom, de levenspuls. Tevens het magnetische, aantrekkende en daarmee het vermogen om te scheppen, het leven geboren te laten worden.
De Nieuwe Tijd betekent de terugkeer van de verloren, vrouwelijke God in ons, die nu letterlijk in onszelf in het Licht is komen te staan.
 
Het grootste hiaat dat ik nu waarneem binnen het Bewustzijn van de spirituele goegemeente, is het gebrek aan kennis van de aanwezigheid en functie van de M/V polariteiten in ons en het Energie Bewustzijn. De meeste spirituele ankers zijn intuitief op het goede spoor en zich heel Bewust van de waarde van het vrouwelijke, het zachte en ontvangende, gelijkwaardige en co-creërende en dragen dit ook uit. Er is alleen geen context, waardoor er niet verder gekomen kan worden dan dat wat ervaren wordt in het gevoel. De ontbrekende schakel is het waarom, het grotere plaatje, het geheel, het mannelijke Bewustzijn. Vanuit het vrouwelijke, dus de onbewuste gevoelsstroom, blijf je altijd zoekende in het duister, binnen de gevoelsstromen die wel ervaren worden, maar die nooit Bewust kunnen zijn. De mannelijke polariteiten worden niet in gezet, het LichtBewustzijn en de Focus/Penetratiekracht. Dat is een gemiste kans, omdat juist die balans, die symbiose tussen het mannelijke en vrouwelijke en het Bewustzijn daarop is waar Verlichting over gaat!
Er wordt nog steeds gezocht naar het onzichtbare buiten ons of boven ons, terwijl alles nu juist zichtbaar is geworden binnen ons en onder ons. Vanuit het zichtbare grit als geheel kom je tot een hele andere uitkomst dan vanuit het zoekende duister als individu: Het verschil is Eenheidsbewustzijn ofwel aansluiting op de Nieuwe Tijd. Wat betekent dat we weten wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.
 
Nieuwe Tijds Bewustzijn is Bewust Zijn dat wij de Creators en manifestators zijn van ons hele levensproces van begin tot eind en dat alle Energie altijd daarheen gaat naar waar het wordt gestuurd. Energie beweegt uit zichzelf altijd maar gaat nooit ergens heen. Als we niet Bewust Zijn en directie kiezen vanuit onze Heelheid, waarmee bedoeld wordt de balans tussen geheelde mannelijke en vrouwelijke polariteiten, zijn we ons trauma wel Bewust, maar is deze nog steeds niet geheeld en getransformeerd. We blijven dan toch vastzitten in de inetsing van onze overlevingsstructuren en blijven dan herhalen we wat we altijd deden.
Als we blijven doen wat we deden, verandert er niets. Er is dus een keuze nodig om het anders te gaan doen en vervolgens de keuze en daadkracht om de stappen voor die keuze ook daadwerkelijk te gaan maken. Dat vereist 100% mannelijke polariteiten in actie. Die mannelijke polariteiten zie ik veel mensen niet Bewust zijn en leven, waardoor ze toch steeds weer terugvallen in hun oude patronen, ondanks dat ze wel Bewust zijn waar deze patronen vandaan komen. Wat logisch is, want er is na het voelen en erkennen van het trauma, nog geen nieuw ‘grit’ aangelegd, op basis waarvan zich een nieuw gedragspatroon kan vormen.
Hoe zit het met jouw Energiehuishouding en rolverdeling tussen de mannelijke en vrouwelijke polariteiten?
 
Uit: IK BEN LICHT Werkboek Chakra 2 Creatiestroom en Levenskracht. Illustratie: Ingeborg Schot

Laat je mening achter!

Volg Tuffie.TV

TUFFIE’S INSPIRATIEMAIL ONTVANGEN?

Ontvang wekelijks een mail met inspiratie uit de Nieuwe Tijd en reflectie vanuit Energie en Bewustzijn en profiteer van het gratis bekijken van de video’s uit de Premium Content.