Chakra ontwikkeling deel 10. Het derde chakra: Ego ziet ego (korte versie)

Het fijne van Energie Bewust Zijn is dat je begrijpt waar gedragsdynamieken tussen mensen op gebaseerd zijn en je bij jezelf kan zien waarom je op bepaalde energieën op een bepaalde manier reageert. Als je Bewust bent waar Energie uit bestaat en hoe Energie zich gedraagt, is er weinig zweverigs meer aan Healing of Reading.

Healing is heel Zijn

In onze Healing vessel zijn we drie nieuwe maanden begonnen. Vanuit chakra 3, het ontwaken en activeren van de vrouwelijke warrior in ons, maken we gebruik van twaalf soorten aanraking.

Chakra ontwikkeling deel 9 Het derde chakra, de vrije kracht van autonomie

Het derde chakra, onze solar plexus, ter hoogte van ons middenrif en dat zich verbindt met de kracht daarvan, als grote en sterke peesachtige plaat, verbonden aan de longen, begint zich te ontwikkelen rond het derde jaar.
Het is de ontwikkelingsfase, waarin we na eten, drinken en affectie, bewustzijn krijgen op onze autonomie. We gaan op ontdekkingsreis, met onze handjes en voetjes, zitten overal aan, doen alles open en dicht en pluizen alles uit omdat we willen weten hoe het zit. Het is de fase van: Ik wil! En snel een beetje! Het is de ontwikkeling van een ‘Ik’ en een onderzoek wie die ‘ik’ is ten opzichte van de buitenwereld.
Als we ouders hebben die streng zijn en voor politieagent spelen en regels belangrijk vinden, leren we vooral braaf zijn en ons aan de regels houden. De onderliggende imprint is dan: Ik heb alleen bestaansrecht en ben alleen lief als ik doe wat ze zeggen.
Vanuit de imprint op die leeftijd ervaren wij onze identiteit later als volwassene.

Bewustzijnsevolutie deel 3: De Bewustwording van de mannelijke en vrouwelijke polariteiten als gezamenlijke Creatiekrachtstroom.

Eén van de belangrijkste veranderingen in de overgang van de oude naar de Nieuwe Tijd, is het Bewustzijn op onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten, de pijlers van onze Energiehuishouding.
Zodra we ons Bewust zijn hoe onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten functioneren en hoe we deze in onszelf kunnen herkennen in ons gedrag, is het ook heel makkelijk om te zien welke dominant sturend zijn en waarom. En welke polariteiten niet functioneren en waarom. Zodra je ziet wat er in je mannelijke of vrouwelijke polariteiten gewond is geraakt, verstoord is of niet werkt, kan je deze Bewust corrigeren.

Challengeblog slot

Gisteren hadden we een intake voor de IK BEN LICHT Reis met iemand die net aan onze maandelijkse Challenge heeft meegedaan. Onze ‘Find your own vibration’ challenge die we doen om de kanalen te zuiveren en focus en bewustzijn te vergroten, zetten we open voor buitenstaanders, zodat ze een maand lang doelgericht en praktisch het IK BEN LICHTVeld in zichzelf kunnen ervaren, wat al een transformatie op zich is. Blijkt maar weer eens, want we nemen altijd een video op met standaard vragen, die we na een jaar herhalen om te kunnen zien wat er getransformeerd is. Dat blijkt altijd veel meer te zijn dan van te voren wordt gedacht.

Challengeblog 4: Vibratie voelen

“Graag wil ik het volgende met jullie delen,
Vanmorgen werd ik wakker met migraine en besloot om in bed te blijven tot dat het over zou gaan maar later in de ochtend ben ik de lotus ademhaling oefening gaan doen en direct daar op volgend heb ik de Sacred Yoga sessie van dinsdag gedaan en daarna was mijn migraine geheel verdwenen en is mijn hoofd helder en dat terwijl normaal na migraine ik eigenlijk altijd nog een dag een “duf”hoofd heb .Geweldig om dit te ervaren . Woensdag tijdens de meeting kwam het al even ter sprake, het wel of niet meedoen aan de yoga maar na dit meegemaakt te hebben is er bij mij geen weerstand/excuses meer om niet mee te doen.”
Jan.

Energie ‘lezen’

Doordat ik vorige week iets postte over een reading die ik gaf waarbij ik een prachtige zielsmissie las, kreeg ik ineens een heel aantal aanvragen van vrouwen die graag wilden weten wat hun zielsmissie was.
Energie lezen is sinds de grote transitie in 2012 heel erg veranderd. In de traditionele readinglessen die ik zelf kreeg, leerden we de chakra’s lezen en als je dan een volleerd reader was las je het energieveld, de chakra’s van één naar zeven.

Challenge blog 3: De bevrijding van het slaven Zelf.

Het is vast geen toeval dat er een insecten’gate’ gaande is terwijl wij net de ‘Find your own vibration’ challenge aan het doen zijn. Deze challenge is geen voedingschallenge, alhoewel voeding wel ons voertuig is, samen met Sacred Yoga Meditation en wandelen in de natuur iedere dag.
Er vanuit gaande dat we een Energieveld zijn dat vibreert, kunnen we alleen maar onze eigen vibratie leren kennen vanuit onze eigen oorspronkelijke vibratie.
Dat klinkt misschien gek, maar het betekent dat als onze oorspronkelijke vibratie steeds beïnvloed wordt door allerlei omstandigheden en invloeden, we daar nooit bij komen en uiteindelijk onze oorspronkelijke vibratie verdwijnt.