Hart IQ

Hart IQ is het vermogen om in Liefde te blijven met dat wat uit Liefde is geraakt.
Net als lichamelijk je reflex je hand terugtrekken is als deze in het vuur komt, of wegrennen is als je je achternagezeten wordt, hebben we ook een emotioneel reflex op de pijn die door een ruzie of conflict ontstaat: wegwezen.
Waar het naar is, daar willen we van weg. Waar we dan heen gaan, als we onszelf wegtrekken, is de plek waar we ons veilig voelen, ver weg van het gevaar waardoor we ons onveilig, gekwetst of aangevallen voelen. We trekken onszelf terug in de plek die ons comfort geeft, of verdoving, waar we niets voelen of juist iets heel veel van iets anders. Dat zijn de overlevingsstrategieën. Het geeft een gevoel van opluchting als we weglopen van dat wat ons kwaad doet. In het geval van het je losworstelen van een innerlijk conflict geeft het zelfs een gevoel van trots en goede zelfzorg. In je kracht staan.

Healing Touch Vessels

Een vessel betekent, buis, container. Dat is waarin we als healers een Heilig en Veilig veld opbouwen vanuit de principes van de Nieuwe Tijd, het ‘IK BEN LICHT’ Veld, het veld van universele kennis.
Alles wat vast zit of gestagneerd is, is gestolde Energie vanuit trauma en wil geheeld worden en getransformeerd.
Sinds 2012 wil de Licht Energie van de Nieuwe Tijd, ofwel de Energie van de Nieuwe Aarde binnenkomen, maar daar waar het duister en onbewust is, dicht en verhard, lukt dat niet, is er geen Bewustzijn.
We kunnen onszelf bevrijden van karma en de schade die trauma met zich mee brengt. Bewustzijn wordt zich Bewust en daardoor lossen de blokkades op. Dit zorgt voor verlichting, inzicht, ziels ‘alignment’ en een warm verbonden gevoel van hoger harts verbinding.

De grote paradox: Ontwaken

De laatste tijd komen er steeds meer berichten voorbij waarin wordt gewaarschuwd voor het effect van negatieve berichtgeving. Door steeds maar bezig te zijn met wat er in de wereld gebeurt-wordt gezegd- door daar in te gaan wroeten, door dat wat onderzocht is af te keuren en door steeds maar te benadrukken wat er niet klopt, fout is en zelfs heel slecht en steeds anderen daarvoor te willen waarschuwen, creëren we zelf meer van dat wat we juist niet willen.

Challenge Blog: De triggers bij voedselonthouding.

Als we op dieet gaan, een detox, vastenkuur volgen of stoppen met een verslaving zoals roken, alcohol of drugs, of een challenge doen zoals wij nu, kunnen we het soms behoorlijk moeilijk krijgen. Er komt van alles bovendrijven uit het weggestopte en verdoofde onderbewuste, wat ons pijnlichaam in alle hevigheid aantrilt. Soms is dat zo erg, zoals bijvoorbeeld een te grote mate van agressie, een te groot gevoel van niet in het lichaam zitten, te grote honger of hoofdpijn en onveiligheid, een te groot gevoel van sociale afgescheidenheid (er niet bij horen, buitengesloten zijn) dat het leven ineens zo onaangenaam wordt, dat je geen reden meer ziet om er mee door te gaan.

De nieuwe mens

De Nieuwe mens eet in de nabije toekomst, omdat ons bewustzijn op en van plant en dier steeds groter wordt, eerst volledig plantaardig en vervolgens helemaal niet meer.
De Godenmens, waar we naartoe aan het evolueren zijn, eet niet, doet aan Pranic living, heeft geen voedsel nodig.
Voedsel zal in de toekomst meer een kunstuiting zijn dan noodzaak. Koken is creatie en kunst, iets verfijnds waarvan we kunnen genieten. De natuur geeft genoeg aan overvloed, maar er is dan geen noodzaak tot overleven meer.

Blog Chakra ontwikkeling deel 12

Het vierde chakra, het hartchakra
Anahata: Ongebroken, ongeschonden
Hart: Het centrum, symbool van Liefde, het leven dat klopt
Ofwel het vierde chakra: Onze innerlijke kern van Liefde

Trauma Heling: Contradictio in terminis

De laatste jaren ontvouwt zich steeds meer in ons Bewustzijn wat trauma met ons doet als we het niet verwerken.
Als we bv. plotseling in de steek worden gelaten zijn we niet alleen verdrietig over dat we verlaten zijn, voelen we ons eenzaam en zijn we daarna bang dat we weer zullen worden verlaten; We gaan vanuit die angst onszelf preventief beschermen om niet weer te zullen worden verlaten. Door bijvoorbeeld ons hart te sluiten en een muur op te trekken zodat niemand meer binnen mag komen. Dat zijn menselijke reacties.

Tell a vision

Ik kan me herinneren dat ik een jaar of tien geleden een discussie had met iemand, die vond dat, omdat ik nooit tv keek en geen krant las, ik een wereldvreemde blik had op het leven. Ik was niet bezig met wat er in de wereld gebeurde en dat vond hij best a-sociaal. Het dagelijkse nieuws en de actualiteiten waren voor deze persoon de basis van het bestaan en hij vond dat ik veel te zweverig was en de aansluiting met het echte leven miste. Ik vond daarentegen dat het echte leven juist het leven zelf was.

Grote veranderingen: de verdwijning van muren en maskers. Kan toeval of noodlot bestaan?

Als ALLES Energie is, kan er dan zo iets als lot bestaan? Een ad random aaneenschakelingen van gebeurtenissen?
Als alles Energie is, dan is alles ook het gevolg van Energie en hoe deze gestuurd wordt. Daarmee kan niets toeval zijn.
Als Alles Energie is, kan er geen noodlot of toeval ontstaan.
Wat wij ervaren als noodlot of toeval, is in werkelijkheid een onbewuste sturing uit de diepere lagen van onze eigen Energiestromen. Deze stromen worden gebundeld door de chakra’s, wat de centra van de Ervaring van onze Energie zijn.

Down the drain, rock bottom

De Energie van deze Tijd vraagt erom dat we overeind blijven staan vanuit onze Brontrilling, in plaats vanuit het ploeteren en lijden en aanpassing vanuit angst en overleving. Anders ga je er aan onderdoor. Veel mensen zien nu hun diepste duister gespiegeld en de mate van perspectief dat we hebben, bepaalt of het wel of niet te dragen is. Als er geen perspectief is, is het gevoel verwoestend, alsof er niets meer over is van wat je ooit hebt opgebouwd. Dat sloopt, holt uit, kost Energie.

Manifestatie en counter manifestatie

De reden dat de Wet van Aantrekking.voor de meeste mensen niet werkt, is vanwege de onbewuste blokkades die zich onder de gewenste manifestatie bevinden.
Aantrekking of Magnetisme ontstaat wanneer de trilling van het gevoel hetzelfde is als de trilling van de gedachten. Gedachten zijn Electrisch. Gevoel is magnetisch.
Twee dezelfde trillingen samen veroorzaken een harmonische inductie, het samen één worden. Als gedachten en gevoel samen komen spreken we van ‘Realiteit’. Dat wat je ervaart als Realiteit.

Bewustzijnsevolutie deel 4. Het verschil tussen tradities en rituelen.

Eén van de moeilijkste en pijnlijkste aspecten binnen het Verlichtingsproces dat we nu doormaken is de enorme spagaat waar we soms in terechtkomen. Een grote verscheurdheid tussen twee uiteinden die niet meer met elkaar te verenigen zijn. Een kramp tussen het oude en het nieuwe. Met 1 been in ‘5D’, met het andere nog in ‘3D’. Een steeds groter wordend onoverbrugbaar wordend gat tussen dat waar we nog in vastzitten en dat waar we voelen waar we naar toe gaan.

In je kracht staan, hoe dan ?

In je kracht staan is zien waar je op leeg loopt en dan Bewust de keuze te maken het anders te doen. Te kiezen voor dat wat Energie geeft, in plaats van dat wat Energie kost. Dat doen we door de chakra’s heen, maar omdat het derde chakra het Energiecentrum van Actie en programmeren is, de Solar Plexus, de vuurkracht, onze ‘drive’, is dat nu de leider en aanjager om vanuit die daadkracht en Focus nieuwe stappen te gaan maken.

Verwachtingen: De levensvreugde killer. Persoonlijk verslag

“Hoe ging de opname van je yogavideo gisteren?” vraagt onze assistent na de Sacred Yoga Meditation. “Nou”, antwoord ik, gewend aan in openheid en kwetsbaarheid te delen, “ik stond behoorlijk te overleven. Mijn geopereerde oog speelde enorm op, wat de reden is dat ik al een half jaar geen video’s opneem, het was rood en dicht, er liep vloeistof uit en ook uit mijn neus, nou ja en dan met dat licht en een camera op je snufferd… En ‘de boom’, lukte niet, ik viel tot drie keer om, ik kon gewoon mijn balans niet houden, ook in de variatie daarop in de video daarna niet, niet zo’n goed voorbeeld voor een docent. Dus ja, ik zat er beter in dan de vorige keer, maar ik was heel gespannen en heb daardoor nog steeds mijn professionele standaard niet gehaald”.

Zo boven zo beneden, zo links zo rechts, zo binnen zo buiten.

Was vroeger zwart-wit en goed-slecht lekker duidelijk, want het was of het één, of het ander, sinds de draaiing van de tijd, wat een polariteitenswitch is, is niets meer duidelijk. In het slechte zit goeds en andersom en in het goede bevindt zich ook dat wat slecht is. Dit Bewustzijn groeit nu IN ons en BUITEN ons.

Hoe leer je Zelf Liefde ?

Haar huis is al tijden een te grote puinhoop. Ze schaamt zich er voor. Ze wil het opruimen en het graag anders doen, maar ze weet niet hoe. Over de weerstand en paniek die dat oplevert wil ze een coachingssessie. Ze heeft extra therapie gedaan omdat ze hele nare dingen ontdekte over haar jeugd en gaat daardoor steeds beter begrijpen waarom ze niet weet wat Zelfliefde is. Waarom ze slecht eet en waarom ze de laatste jaren in haar huis steeds meer dichtslibt in een steeds grotere puinhoop.

De grote f(n)uik 3: de verschuiving van vertrouwen naar wantrouwen en van slecht naar goed.

Het principe van ‘the boiling frog’ gaat zo: Als je een kikker in kokend water gooit springt hij er meteen weer uit. Als je een kikker wilt koken, stop je hem in koud water waarin hij zich fijn en vrij voelt en stook je de temperatuur langzaam op. Tegen de tijd dat de kikker beseft dat het hem te heet wordt, is het te laat. Dan is hij al gekookt.
De Transitie van de oude Tijd naar de Nieuwe Tijd, het verschuiven naar een nieuwe cyclus van maar liefst 25.920 jaar na zo’n zelfde lange cyclus te hebben afgerond, gaat precies volgens het principe van de gekookte kikker: Een deel van de mensheid zal te laat merken wat er gaande is, omdat ze bepaalde dingen niet zien en willen zien en daarom niets door hebben.
Het principe van de gekookte kikker wordt al generaties lang ingezet alleen wordt nu behoorlijk in tempo en druk verhoogd- want ja, Bewustzijn ontwaakt steeds sneller in de massa.

Chakra ontwikkeling deel 10. Het derde chakra: Ego ziet ego (korte versie)

Het fijne van Energie Bewust Zijn is dat je begrijpt waar gedragsdynamieken tussen mensen op gebaseerd zijn en je bij jezelf kan zien waarom je op bepaalde energieën op een bepaalde manier reageert. Als je Bewust bent waar Energie uit bestaat en hoe Energie zich gedraagt, is er weinig zweverigs meer aan Healing of Reading.

Healing is heel Zijn

In onze Healing vessel zijn we drie nieuwe maanden begonnen. Vanuit chakra 3, het ontwaken en activeren van de vrouwelijke warrior in ons, maken we gebruik van twaalf soorten aanraking.

Chakra ontwikkeling deel 9 Het derde chakra, de vrije kracht van autonomie

Het derde chakra, onze solar plexus, ter hoogte van ons middenrif en dat zich verbindt met de kracht daarvan, als grote en sterke peesachtige plaat, verbonden aan de longen, begint zich te ontwikkelen rond het derde jaar.
Het is de ontwikkelingsfase, waarin we na eten, drinken en affectie, bewustzijn krijgen op onze autonomie. We gaan op ontdekkingsreis, met onze handjes en voetjes, zitten overal aan, doen alles open en dicht en pluizen alles uit omdat we willen weten hoe het zit. Het is de fase van: Ik wil! En snel een beetje! Het is de ontwikkeling van een ‘Ik’ en een onderzoek wie die ‘ik’ is ten opzichte van de buitenwereld.
Als we ouders hebben die streng zijn en voor politieagent spelen en regels belangrijk vinden, leren we vooral braaf zijn en ons aan de regels houden. De onderliggende imprint is dan: Ik heb alleen bestaansrecht en ben alleen lief als ik doe wat ze zeggen.
Vanuit de imprint op die leeftijd ervaren wij onze identiteit later als volwassene.

Bewustzijnsevolutie deel 3: De Bewustwording van de mannelijke en vrouwelijke polariteiten als gezamenlijke Creatiekrachtstroom.

Eén van de belangrijkste veranderingen in de overgang van de oude naar de Nieuwe Tijd, is het Bewustzijn op onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten, de pijlers van onze Energiehuishouding.
Zodra we ons Bewust zijn hoe onze mannelijke en vrouwelijke polariteiten functioneren en hoe we deze in onszelf kunnen herkennen in ons gedrag, is het ook heel makkelijk om te zien welke dominant sturend zijn en waarom. En welke polariteiten niet functioneren en waarom. Zodra je ziet wat er in je mannelijke of vrouwelijke polariteiten gewond is geraakt, verstoord is of niet werkt, kan je deze Bewust corrigeren.

Challengeblog slot

Gisteren hadden we een intake voor de IK BEN LICHT Reis met iemand die net aan onze maandelijkse Challenge heeft meegedaan. Onze ‘Find your own vibration’ challenge die we doen om de kanalen te zuiveren en focus en bewustzijn te vergroten, zetten we open voor buitenstaanders, zodat ze een maand lang doelgericht en praktisch het IK BEN LICHTVeld in zichzelf kunnen ervaren, wat al een transformatie op zich is. Blijkt maar weer eens, want we nemen altijd een video op met standaard vragen, die we na een jaar herhalen om te kunnen zien wat er getransformeerd is. Dat blijkt altijd veel meer te zijn dan van te voren wordt gedacht.